جهت ارسال رزومه کاری خود و اخذ نمایندگی و یا عاملیت فروش،می توانید فرم مربوطه را از لینک دانلود دریافت کرده و پس از تکمیل به آدرس info@taravatco.com ایمیل و یا به شماره 34328539 – 041 فاکس نمایید.
دانلود فایل فرم رزومه اخذ نمایندگی